A+ R A-
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 09 آذر 1391 ساعت 08:18

ايميل‌هاي دروغين درباره آخرالزمان

حالا کمتر از يک ماه ديگر تا 21 دسامبر 2012 باقي مانده است. روزي که در پيشگويي ماياها، موعد پايان دنيا لقب گرفته و شمارش معکوس روزهاي باقي مانده تا آن در ايميل‌ها دست به دست مي‌شود. با اين حال سازمان ملي هوانوردي و فضايي آمريکا ادعاي ماياها را رد مي‌کند و مي‌گويد تمام پيشگويي‌هاي آخرالزمان درباره برخورد يک ستاره درخشان با زمين ادعاي بي‌اساسي است که از نظر نجومي توجيه پذير نيست.

به گزارش مهر، ماياها 1500 سال پيش از ميلاد مسيح، پيشگويي کرده بودند که در سال 2012 جهان به پايان مي‌رسد. ستاره‌اي درخشان که بعدها مفسران آن را ماه تعبير کردند، به زمين نزديک مي‌شود و در روزهايي که تاريکي بر زمين حاکم است، ستاره به زمين مي‌خورد و تمام جهان را مي‌سوزاند و از بين مي‌برد. تصويري که شايد شبيه‌ترين روايت آن را لارس فون‌تريه در فيلم ماليخوليا ترسيم کرده باشد. فون‌تريه در اين فيلم از واقعه نجومي منحصر به فردي مي‌گويد که اعضاي يک خانواده بي‌صبرانه در انتظار تماشاي آن هستند اما هر چه زمان مي‌گذرد، بيشتر مطمئن مي‌شوند که اين واقعه با حادثه پايان دنيا ارتباط دارد. در نهايت هم ستاره درخشان و غول پيکر به زمين برخورد مي‌کند و از جهان جز نور سفيد چيز ديگري باقي نمي‌ماند.

ماليخولياي فون‌تريه يک سال پيش از زماني که ماياها براي پايان دنيا وعده داده بودند ساخته شد و عنوان برترين فيلم سال 2011 را از آن خود کرد اما مدت‌ها قبل از فون‌تريه، نظريه پردازان آخرالزمان مشغول پيدا کردن توجيه‌هاي علمي براي پايان دنيا بودند. توجيهي که بر اساس آن در روز 21 دسامبر همه جا تاريک مي‌شود و زمين و خورشيد و ماه در يک تلاقي بي‌سابقه قرار مي‌گيرند تا در نهايت زمين در سياهچاله بزرگ کهکشان راه شيري بلعيده شود.

سايت ناسا اما اين نظريه را يک توجيه عجيب و غريب معرفي مي‌کند و مي‌نويسد که همترازي خورشيد، زمين و غبارهاي کيهاني اتفاق رايجي است که هر از گاهي رخ مي‌دهد و عواقب مخربي هم ندارد. حتي به گزارش ناسا، همترازي پيش‌بيني شده در پايان سال 2012 نزديک‌ترين همترازي سال نيست که بتوان درباره آن عواقب ناگواري را پيش‌بيني کرد.

ابرهاي تاريک کهکشان راه شيري وقتي با تلسکوپ‌هاي مجهز به مادون قرمز مشاهده مي‌شوند، به شکل فضاهاي کم نوري به چشم مي‌آيند که در واقع در اثر تراکم کم ستارگان در يک نقطه به وجود آمده‌اند. از طرف ديگر، در کهکشان راه شيري سياه چاله عظيمي وجود دارد که 4ميليون برابر خورشيد وزن دارد و در ميانه قوس کهکشان جا خوش کرده. فرضيه‌هاي مرتبط با پايان جهان در سال 2012 از اين دو واقعيت نجومي استفاده کرده و واقعيت سومي را هم به آن اضافه کرده اند تا به ادعاهايشان درباره پايان جهان در سال 2012 رسميت بدهند. اين واقعيت، به نزديکي خورشيد در روز 21 دسامبر 2012 به مرکز کهکشان اشاره دارد و نظريه پردازان پايان جهان، از اين سه گزاره منطقي، يک نتيجه غيرمنطقي و غير علمي ارائه داده اند؛ اين که در رور 21 دسامبر خورشيد و زمين براي اولين بار هم تراز مي‌شوند و زمين از وضعيت کنوني که بعد سوم است به بعد صفر تغيير کرده و سپس به بعد چهارم تغيير مي‌کند. در اين گذار هم جهان با تغيير بزرگي روبرو مي‌شود و سه روز تاريکي جهان را فرا مي‌گيرد. 3 روزي که گفته مي‌شود در روزهاي 23، 24، 25 دسامبر 2012 يعني سوم تا پنجم دي ماه 91 خواهد بود.

سايت ناسا در رد ادعاهاي نظريه پردازان آخرالزمان مي‌نويسد که در روز 21 دسامبر 2012 خورشيد در جايگاه 6.6 درجه شمالي مرکز کهکشان قرار مي‌گيرد و اين باعث مي‌شود صور فلکي به گونه اي متفاوت روشن شوند. تا جايي که ماه 13 برابر حد معمول و نزديک تر از هميشه به چشم خواهد آمد. اين اتفاق تعبير اشتباهي را درباره تقارن و همترازي خورشيد، زمين و سياهچاله مرکزي کهکشان راه شيري به وجود آورده و مبناي نظريه پردازي‌هاي پيشگويان پايان جهان شده است. در حالي که در واقع ستارگان در روز 21 دسامبر دچار تغيير و تحول نمي‌شوند و صرفا فاصله خورشيد از محور زمين باعث تغييرات شکلي ستاره‌ها است.

از سوي ديگر، زمين تاثير گرانشي قوي‌اي از سياهچاله عظيم مرکزي نمي‌پذيرد چون 93 ميليون مايل از خورشيد و 165 کادريليون مايل از چاله سياه کهکشان راه شيري دور است. همچنين، در اين دوره از سال، اگرچه فاصله زمين از سياه چاله کهکشان راه شيري کم مي‌شود اما اين کاهش فاصله آنقدر ناچيز است که تغييري در کشش و گرانش کهکشاني ايجاد نمي‌کند. و به اينها اضافه کنيد که فاصله زمين از سياهچاله در تابستان بسيار کمتر از زمستان و آخرين روزهاي ماه دسامبر است. بنابراين اگر قرار باشد اتفاق ناگواري براي همترازي خورشيد و زمين و سياهچاله رخ دهد و دنيا پايان بگيرد، قطعا زمان آن زمستان نخواهد بود.

آخرين دليلي که ناسا براي رد ادعاي نظريه پردازان آخر الزمان مي‌آورد، اين است که خورشيد هر سال در همين زمان، به قسمتي از آسمان وارد مي‌شود که سياهچاله مرکزي کهکشان راه شيري قرار دارد و بنابراين، تغيير موقعيت خورشيد در 21 دسامبر 2012 به معني بروز اتفاق ويرانگري نخواهد بود.

بعد از تمام اين استدلال ها، ناسا توصيه مي‌کند از انقلاب زمستاني به معني واقعي لذت ببريد و ذهنتان را با شعله‌هاي خورشيدي، سياهچاله، تقارن، ميدان مغناطيسي و هر چيزي که ماياها پيشگويي کرده اند، درگير نکنيد.