A+ R A-
تاریخ انتشار: سه شنبه، 20 تیر 1391 ساعت 16:17

شفاتل آمد

رییس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از راه اندازی سامانه مشاوره پزشكی موسوم به 'شفاتل' در كشور با شماره 8999 خبر داد.   

به گزارش ایرنا، 'محمدباقر لاریجانی' در مراسم آغاز بكار برنامه پزشك خانواده در تهران افزود: مردم هم با تلفن ثابت و هم با موبایل می توانند با این شماره تماس بگیرند.

وی خاطرنشان كرد این سامانه پاسخگوی نیازهای مردمی به خدمات پزشكان، بهورزان و ماماها خواهد بود.

رییس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، گفت: این سامانه با همكاری ستاد فرمان اجرایی امام راحل راه اندازی شده و مشاوره های تغذیه ای و سلامت روان را نیز به مردم ارایه می دهد.

به گفته لاریجانی با راه اندازی این سامانه ، 40 درصد مشكلات پزشكی مردم بصورت تلفنی حل می شود و نیازی به مراجعه های غیرضروری آنان به پزشكان نیست.

**راه اندازی مراكز سلامت روان جامعه نگر

رییس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، گفت: راه اندازی دو مركز سلامت روان جامعه نگر در حال پیگیری است.

لاریجانی افزود: با ارتباط گیری پزشكان عمومی با مشاوران سلامت روان، بسیاری از خدمات روانشناسی به مردم ارایه خواهد شد.

**پیگیری بیماری های مزمن با تشكیل پرونده الكترونیك سلامت

رییس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، گفت: بسیاری از بیماری های مزمن نیازمند پیگیری است كه با تشكیل پرونده الكترونیك این امر محقق می شود.

لاریجانی افزود: اگر بیماری های مزمن را در زمان مناسب، پیگیری نكنیم ، كار جامعی برای بیماران انجام نداده ایم.

وی تاكید كرد با ایجاد پرونده الكترونیك سلامت می توانیم پیگیری مستمری از بیماران داشته باشیم .

**دو میلیون نفر در تهران تحت پوشش پزشك خانواده قرار گرفتند

رییس شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، گفت: هم اكنون بیش از دو میلیون نفر از جمعیت مناطق جنوبی تهران تحت پوشش برنامه پزشك خانواده قرار گرفتند.

لاریجانی در ادامه به مراحل در حال پیگیری برنامه پزشك خانواده در تهران از جمله بلوك بندی جمعیت، تعیین و گسترش زیرساخت ها، ثبت نام از خانوارها و نام نویسی از بیش از 400 پزشك برای اجرای برنامه پزشك خانواده اشاره كرد.

وی افزود: بسته های خدمت و بسته های دارویی ویژه ای برای پزشكان خانواده طراحی شده است.